Jedan Sindikat Mnogo Mogućnosti

Odlučili smo da u narednom periodu radimo još transparentnije kako bi opravdali vaše poverenje u SINDIKAT RADNIKA HBIS SERBIA. Da bi to postigli pokrećemo jedan moderan sajt, koji treba da prati trendove u Web dizajnu sa ciljem da Vam budemo što bliži i na kvalitetan način pružimo prave informacije

Radimo na tome da razvijemo sopstvenu internet platformu  i tako umrežimo članove i aktiviste u kompaniji. Nova Web stranica je posebno prilagođena za pregled sa mobilnih uređaja. Nadamo se da ćete nas posećivati redovno.

Ovo je veliki kreativni, kadrovski i finansijski napor za naš sindikat, ali imajući u vidu da je Web portal www.sindikathbis.rs ulaganje u budućnost SINDIKAT RADNIKA HBIS SERBIA, rešeni smo da istrajemo na ovom putu.Nema dobrog sindikalnog sajta, niti sindikalnog brenda bez kvalitetne sindikalne organizacije i kvalitetnih ljudi.

SINDIKAT RADNIKA HBIS SERBIA je sebi postavio visoke ciljeve, kakav sajt treba da bude, namenjen što većem broju korisnika, sindikalni prozor u svet, kroz koji svet dolazi kod nas, gde se vidimo i čujemo, mesto obostrane edukacije i informisanja, alatka za lobiranje našeg sindikata, omasovljenje našeg sindikata, ljudsko zbližavanje, zabava i razmena mišljenja. Posetioci moraju da veruju našem sajtu, šalju vesti, da ga cene, hvale ali i kritikuju kako bi ga učinili boljim.

Većina korisnika interneta je mlađa, obrazovanija, urbanija i tu očekujemo predloge i sugestije. Novi Web sajt (portal) bi uključio najnovije vesti za članove sindikata, dvosmerna komunikacija preko forum stranice. Posebno mesto na  sajtu gde bi se prikupljali zahtevi za pozajmice i pomoći, čime bi bilo olakšano praćenje i izdavanje svega onoga što sindikat daje prema zaposlenima.

Očekujemo značajnu pomoć naših koleginica u kreiranju korisnog i zanimljivog sadržaja, koje mudrije od nas koriste internet platforme a bolje su u komunikaciji. Pažljivo slušaju, postavljaju sadržajna pitanja brz je protok informacija  a to je garant uspeha ako mislimo na imidž našeg SINDIKATA RADNIKA HBIS SERBIA.