AKTIVNOSTI

www.sindikathbis.rs

Ovo je veliki kreativni, kadrovski i finansijski napor za naš sinidat, ali imajući u vidu da je Web portal www.sindikathbis.rs ulaganje u budućnost SINDIKATA RADNIKA HBIS SERBIA, rešeni smo da istrajemo na ovom putu.

Nema dobrog sindikalnog sajta, niti sindikalnog brenda bez kvalitetne sindikalne organizacije i kvalitetnih ljudi.

SINDIKAT RADNIKA HBIS SERBIA

– je postavio visoke ciljeve, kakav sajt treba da bude, namenjen što većem broju korisnika, sindikalni prozor u svet, kroz koji svet dolazi kod nas, gde se vidimo i čujemo, mesto obostrane edukacije i informisanja, alatka za lobiranje našeg sindikata, omasovljenje našeg sindikata, ljudsko zbližavanje, zabava i razmena mišljenja.Posetioci moraju da veruju našem sajtu, šalju vesti, da ga cene, hvale i kritikuju.

INTERNET PLATFORMA

Većina korisnika interneta je mlađa, obrazovanija, urbanija i tu očekujemo predloge i sugestije. Novi Web sajt (portal) bi uključio najnovije vesti za članove sindikata, dvosmerna komunikacija preko forum stranice. Web strana na istom sajtu gde bi se prikupljali zahtevi za pozajmice i pomoći, čime bi bilo olakšano praćenje i izdavanje svega onoga što sindikat daje prema zaposlenima.

JEDNAKOST I RAVNOPRAVNOST

Očekujemo značajnu pomoć naših koleginica u kreiranju korisnog i zanimljivog sadržaja, koje mudrije od nas koriste internet platforme a bolje su u komunikaciji. Pažljivo slušaju, postavljaju sadržajna pitanja brz je protok informacija a to je garant uspeha ako mislimo na imidž našeg SINDIKATA RADNIKA HBIS SERBIA.

Očekujemo pohvale i kritike na naš rad, a svaki konstruktivni predlog za poboljšanje sadržaja je dobrodošao u cilju obostranog zadovoljstva!